Udskriv denne side

Kornnitnet

 

Oversigt

INTRODUKTION TIL DET DANSKE KORN NIT NETVÆRK

Formål:

Det danske Korn Nit-netværk har som formål at levere korrekte, pålidelige, ensartede og hurtige analyser anvendt ved kornhandel i Danmark (og Europa). Netværket blev stiftet af Den danske grovvarehandel i 1991 og et uvildigt laboratorium er garant for valide analuyseresultater samt at kalibreringerne lever op til de foreskrevne standarder og bliver justeret, når det er påkrævet.

  • er stiftet i 1991
  • omfatter ca. 180 NIT instrumenter
  • er ansvarlig for afregning ved alle (99%) danske kornhandler
  • er ledet af en styregruppe bestående af  min. 4 repræsentanter fra den danske grovvarehandel, min. en repræsentant fra referancelaboratoriet, min. en repræsentant fra Foss, min. En repræsentant fra Perten og en observatør fra Seges.

Repræsentanterne fra grovvarehandlen  skal repræsentere branchen så bredt som muligt.

Perten

  • kalibreringer kontrolleres løbende i høstperioden
  • kalibreringer og service foretages af apparatleverandørerne
  • priser for instrumenter, kalibreringer og service aftales med apparatleverandørerne i en rammeaftale , der som regel løber over 3 år. Denne rammeaftale underskrives af repræsentanterne i styregruppen, enten gældende for det firma de repræsenterer eller som en hensigtserklæring. For de dele af netværket, hvor rammeaftalen er underskrevet som hensigtserklæring underskriver den enkelte forretning en Brugeraftale, der indeholder det essentielle fra Rammeaftalen.

 

Hvis en bruger i netværket ønsker at anvende kalibreringer, der ikke tilbydes i netværket, kan dette kun ske ved styregruppens godkendelse af de enkelte sager.

 

Styregruppens arbejde består i at sørge for at kalibreringerne justeres hurtigt og korrekt, at der reageres hurtigt og professionelt ved evt problemer samt at udvikle netværket, så medlemmerne kan få mest muligt ud af at anvende instrumenterne. Desuden har styregruppen kontakten  til det europæiske  korn NIT netværk.

Antal af prøver/analyser, indsendelsesfrekvens og indsamlingssteder samt placering af back up instrumenter besluttes også i denne gruppe.

Styregruppen har typisk 2 fysiske møder om året og herudover når der er behov herfor. I høst har styregruppen forpligtiget sig til at vurdere kalibreringerne dagligt, samt at holde telefonmøder minimum en gang pr. uge.

Det enkelte grovvaremedlem har ansvar for at informere den gruppe af brugere , vedkommende præsenterer, angående beslutninger taget vedr. netværket.

 

 

 

.